OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA DNEVNIKA

Poštovani akcionari,

Borba za opstanak Dnevnika AD nastavlja se uporedo i istovremeno na dva koloseka: 1) održavanje naših novinskih izdanja u najtežim uslovima otkad postoje i 2) reorganizacija prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR) sa ciljem da vratimo velike nagomilane dugove iz prošlosti i izbegnemo stečaj i bankrot. Privatizacija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i Zakonom o privatizaciji, nakon neuspele prodaje kapitala koju je vodila